Luchtverwarming gasgestookt - Reznor - ULSA

ULSA

De Reznor ULSA is een nieuwe generatie gasgestookte condenserende luchtverwarmer met een zeer hoog rendement (100% bij vollast, 108% bij deellast) en zeer lage emissies (CO en NOx < 25 ppm). De toestellen zijn in 5 verschillende capaciteiten beschikbaar, gaande van 25 tot 95 kW nominaal vermogen.

Inleiding

De hoogrendement ULSA luchtverwarmer is ontwikkeld vanuit de bewezen ervaring van Reznor op het vlak van gasgestookte verwarming. Al meer dan 125 jaar zorgen wij continu voor innovatie. De condenserende ULSA-luchtverwarmer is ontworpen voor een zeer hoog thermisch rendement, lage levenscycluskosten en een eenvoudig onderhoud. Bij de constructie wordt enkel gebruik gemaakt van onderdelen van hoge kwaliteit. Bij conventionele luchtverwarmers gaat een deel van de warmte verloren in de rookgassen. Bij de ULSA daarentegen, worden deze rookgassen geleid door een tweede warmtewisselaar, waardoor ze afkoelen tot onder het dauwpunt. De waterdamp die zich in de rookgassen bevindt zal condenseren en de latente warmte ervan wordt afgegeven in de luchtstroom. Zelfs bij lage capaciteit zal er in de ULSA altijd condensatie plaatsvinden, wat zijn uiterst hoge rendement garandeert. De ULSA is een volledig condenserende gasgestookte luchtverwarmer met een rendement tot 108% en een zeer lage NOx- en CO-uitstoot.

Eigenschappen en voordelen

  • Het thermisch rendement van 100% bij vollast en tot 108% bij gedeeltelijke belasting zorgt voor lagere exploitatiekosten.
  • CO en NOx-uitstoot lager dan 25 ppm, beduidend lager dan de vorige generatie gasgestookte luchtverwarmers, en beter dan de vereisten van Europese normen.
  • Nieuwe modulerende premixbrander met verbrandingscircuit in onderdruk. Door de onderdruk kunnen gas of rookgassen onmogelijk ontsnappen naar de verwarmde ruimte. Door deze gepatenteerde technologie, uniek in de markt van gasgestookte luchtverwarmers, kan de ULSA gebruikt worden in openbare gebouwen.
  • Een hoogrendement warmtewisselaar-geheel dat bestaat uit een primaire buizenwarmtewisselaar en een secundaire warmtewisselaar.
  • Krachtige axiale ventilator voor een lange worp en een betere verdeling van warmte lucht in de ruimte.
  • Modulatieverhouding van 5:1 voor een precieze temperatuurcontrole. Door de geringe temperatuursverschillen van de uitgeblazen lucht wordt stratificatie beperkt.
  • Vereenvoudigde installatie en onderhoud: alle componenten en aansluitingen zijn gemakkelijk toegankelijk.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid: enkele injector, vonkontsteking, gesloten verbrandingscircuit, voor- en naventilatie, ...

Energiebesparing

In tijden van snel stijgende energiekosten en strengere normen is het eens te meer belangrijk om het energieverbruik terug te schroeven en de uitstoot te verminderen, zowel voor financi‘le redenen als voor het milieu.
De investering in een condenserend luchtverwarmingstoestel zal hoger liggen maar dit zal ruimschoots teruggewonnen worden door de zuinigheid ervan. U mag ervan uitgaan dat het lagere gasverbruik in 2 tot 4 jaar de hogere initi‘le kost compenseert (afhankelijk van het gebruik).
Bovendien is in vele landen het gebruik van hoogrendement verwarming al verplicht, of op zijn minst een voorwaarde om te kunnen genieten van premies of een voordelige belastingaftrek, zoals bvb. de Energie-Investeringsaftrek in Nederland.

Technische gegevens

Model 025 035 050 075 100
Nominale belasting bovenwaarde (BW) kW 28,33 37,01 56,01 78,40 106,32
Nominale belasting onderwaarde (OW) kW 25,51 33,33 50,44 70,60 95,74
Nominaal vermogen kW 25,09 32,67 49,72 69,58 94,37
Thermisch rendement (Hi) % 109,2 108,8 108,7 106,5 108,87
Gasverbruik G20 m3/h 2,70 3,53 5,34 7,47 10,13
  G25 m3/h 3,14 4,10 6,21 8,69 11,78
  G31 m3/h 1,99 2,60 3,93 5,51 7,47
Gasaansluiting (niet ¿ gastoevoerleiding)   1/2" 3/4"
Temperatuurstijging K 20,4 24,6 23,9 24,2 26,0
Luchtdebiet (15¡) m3/h 3590 3878 6076 8408 10617
Aanbevolen maximale ophanghoogte1 m 3 3,5 3,5 4 4
Horizontale worp2 m     30 30 36
Geluidsdrukniveau3 dB(A) 48,76 55,16 56,26 50,86 59,26
Elektrische aansluiting (beschermingsklasse IP 20)   230/240V 1N ~ 50Hz
Totaal opgenomen elektrisch vermogen kW 0,293 0,319 0,688 0,749 1,25
Hoeveelheid condensaat4 l/h 1,3 1,5 2 2,5 3,5
CO-emissies min./max. capaciteit, volgens EN 1020 G20 mg/kWh 7,3/0 47,8/1,5 12,64/1,49 6,2/40,29 30,69/41,79
  G25 mg/kWh 20,99/1,5 51,79/1,49 9,75/2,98 11/43,32 35,25/37,48
  G31 mg/kWh 22,6/1,51 59,73/2,79 12,74/1,51 7,89/19,68 54,39/33,41
NOx-emissies volgens EN 1020 G20   5
  G25   5
  G31   5
Luchttoevoer/rookgasafvoer, type B5   B22p
Luchttoevoer/rookgasafvoer, type C5   C12, C32, C42, C52, C82
Luchttoevoer/rookgasafvoer aansluiting ømm 80 80 80 100 100
Nettogewicht kg 112 129 141 197 243

1)

Gemeten vanaf vloerniveau tot onderzijde toestel. Opgelet: opgegeven waarden zijn slechts aanbevelingen. Om een goede werking van het toestel te verzekeren, moet men bij de opstelling ook rekening houden met alle omgevingsfactoren. De werking van het toestel wordt be•nvloed door luchtstroomobstructies, luchtverdeelsystemen vreemd aan de installatie en de nabijheid van deuren en ramen. Om stratificatie binnen aanvaardbare normen te houden en aldus een slechte warmteverdeling te vermijden (wat ook een hoger energieverlies via het dak met zich meebrengt) is het aangewezen de opgegeven waarden niet te overschrijden. Indien toch hogere ophanghoogtes vereist zijn, gelieve Reznor te contacteren.

2)

Isothermische condities - 20°C omgevingstemperatuur - schoepen in neutrale stand, v = 0,5 m/s.

3)

dB(A) waarden op 5 meter afstand van het toestel in vrij veld. Voor verdere dB(A) waarden, zie installatie-instructies.

4)

Gemeten met nominaal vermogen met G20 en 20°C omgevingstemperatuur.

5)

Classificatie gasgestookte luchtverwarmers voor gekeurde luchttoevoer- & rookgasafvoersystemen volgens CEN rapport CR1749:2001 (opmerking: C62 installatie niet toegelaten in België)