Luchtverwarming gasgestookt - Reznor - UESA

UESA

De Reznor UESA is een condenserende, gasgestookte luchtverwarmer met een rendement tot 104% op calorische onderwaarde (Hi). De toestellen zijn in 4 verschillende capaciteiten beschikbaar, gaande van 35 tot 102 kW nominaal vermogen.

Eenvoud en gemak

  • Het toestel kan onafhankelijk van de grootte d.m.v. 4 ophangingspunten gemakkelijk worden opgehangen.
  • Elke unit beschikt over een extern gasverbindingsstuk waardoor de aansluiting op het gasnetwerk een stuk sneller gaat.
  • De secundaire MacroChannel warmtewisselaar heeft een 3/4Ó PVC condensaatafvoerbuis om een koppeling op aan te sluiten zodat installatie en onderhoud van de vereiste condensatieafvoer vereenvoudigen.

Belangrijkste standaard kenmerken

  • De Tcore3TM hoog rendement warmtewisselaar en het enkelvoudig verbrandingssysteem zijn de belangrijkste vernieuwingen.
  • Titanium gestabiliseerde aluminium warmtewisselaar met een secundaire ge‘xtrudeerde aluminium MacroChannel warmtewisselaar.
  • Trillings- en geluidsge•soleerde ventilatiemotor. 1 afgesloten controlecompartiment met daarin alle elektrische componenten.

Betrouwbaar en veilig

  • Het verbrandingscircuit van de UESA is gescheiden van de te verwarmen ruimte.
  • Mede door zijn gehele verbrandingscircuit in onderdruk, is het toestel extra veilig en in alle Europese landen toegelaten.
  • Verder beschermen de ingebouwde veiligheden het toestel tegen overbelasting en is het rookgasafvoerciruit door de lage rookgastemperatuur nooit heet.

Gegarandeerd een Hoog Rendement

Een conventionele luchtverwarmer gebruikt niet alle nuttige verbrandingswarmte. Een belangrijk deel van die warmte is nog in de afgevoerde rookgassen aanwezig. De Reznor UESA kan die restwarmte grotendeels onttrekken door de rookgassen door een tweede warmtewisselaar te voeren, zodat ze tot onder het dauwpunt afkoelen. Zo bekomt de UESA bij vollast een rendement tot 104% op calorische onderwaarde Hi, het enige toestel voor industrieel gebruik met dergelijke prestaties!

HR = subsidie

De UESA luchtverwarmers zijn voorzien van een kwaliteitslabel (BE= HR-top, NL=EIA). Dat garandeert dat u de hoogst mogelijke besparingen in het kader van rationeel energiegebruik maakt. Tevens wordt in Belgi‘ voor de installatie van een HR-top toestel een tegemoetkoming uitgereikt. In Nederland is de EIA fiscale regeling van toepassing.

Milieuvriendelijker

Verwarmen met gas is het meest milieuvriendelijk. Een condenserende luchtverwarmer op gas heeft een hogere warmtewinst dan een condenserende luchtverhitter op bijvoorbeeld stookolie. De ontstane rookgassen uit gas bevatten heel wat minder schadelijke stoffen en het ontstane condensaat is ook minder corrosief.

Technische gegevens

Model 035 055 083 102
Gas Categorie   (BE) ll2E+3+ / (NL) ll2L3P
Luchttoevoer/rookgasafvoer, type-B1   B22p
Luchttoevoer/rookgasafvoer, type C1   C12, C32, C42, C52, C62, C82
Nominale belasting bovenwaarde (BW) kW 37,74 58,60 88,01 107,66
Nominale belasting onderwaarde (OW) kW 3400 52,80 79,30 97,00
Nominaal vermogen kW 34,87 54,77 82,20 99,49
Thermisch rendement (Hi) % 102,60 103,70 103,70 102,60
Gasverbruik  
  G20 (veelal niet voor NL) m3/h 0,98 1,46 3,90 4,68
  G25 m3/h 0,84 1,26 3,36 4,02
  G31 m3/h 0,98 1,46 3,90 4,68
Gasaansluiting (niet ¿ gastoevoerleiding)   3/4"
Temperatuurstijging K 26 26 27 27
Luchtdebiet (15¡) m3/h 3900 6100 9060 10570
Nominale snelheid ventilator RPM 900 1400 900 900
Aanbevolen maximale ophanghoogte2 m 3,50 3,50 4 4
Horizontale worp3 m 25 40 34 36
Geluidsvermogen dB(A) 67 75 74 73
Geluidsdrukniveau4 dB(A) 45 53 52 51
Geluidsdrukniveau5 dB(A) 52 60 59 58
Elektrische aansluiting (beschermingsklasse IP 20)   230/240V 1N ~ 50Hz
Totaal opgenomen elektrisch vermogen6 W 628 816 990 1300
Hoeveelheid condensaat afvoer l/h 2,30 3,10 6,60 7,50
Luchttoevoer- & rookgasafvoeraansluiting ¿mm 100 100 130 130
Gewicht (netto) kg 148 151 222 230

1)

Klassificatie gasgestookte luchtverwarmers voor gekeurde luchttoevoer- & rookgasafvoersystemen volgens CEN rapport CR1749:2001 (Opmerking: C62 installatie niet toegelaten in België)

2)

Gemeten vanaf vloerniveau tot onderzijde toestel. Opgelet: opgegeven waarden zijn enkel te beschouwen als aanbevelingen. Om een goede werking van het toestel te verzekeren moet menbij de opstelling tevens rekening houden met alle aanwezig omgevingsfactoren. De werking van het toestel wordt be•nvloed door de aanwezigheid van luchtstroomobstructies, luchtverdeelsystemen vreemd aan de installatie en de nabijheid van deuren en ramen. Om de stratificatie binnen de aanvaardbare normen te houden en aldus een slechte warmteverdeilng over de tebestrijken oppervlakte en een hoger energieverlies via het dak te vermijden, blijft het aangewezen de opgegeven waarden niet te overschrijden tenzij uitblaasmonden worden voorzien.

3)

Isothermische condities - 20°C omgevingstemperatuur - schoepen in neutrale stand - v=0,5m/s

4)

dB(A) waarden op 5 meter afstand van het toestel in vrij veld

5)

dB(A) waarden op 5 meter afstand van het toestel met referentie A=160m2 en Q=2

6)

Gemeten met nominaal vermogen met G20 en 20°C omgevingstemperatuur.